Palvelut

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO

""
  • asiakkaan lyhyt- tai pitkäaikainen sijoitus avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna

Lastensuojelun tilannearvio (30-90vrk)

Lyhyempien hoitojaksojen aikana keskitytään kokonaistilanteen arvion laatimiseen, korjaavaan vuorovaikutukseen, hyvään kommunikointiin perheen ja lapsen läheisverkoston kanssa sekä pyritään suunnittelemaan sosiaalityöntekijän ja muiden hoito- ja yhteistyötahojen kanssa perhettä ja lasta tukeva jatkohoito.

Lastensuojelun kuntouttava hoito (yli 90vrk)

Pidempikestoisten hoitosuhteiden aikana keskitytään eheyttävien ja korjaavien kokemusten tuottamiseen asiakkaan arjessa sekä luottamuksellisten ihmissuhteiden rakentamiseen sekä hoitoyksikössä että asiakkaan perheen ja läheisverkoston kanssa. Asiakkaan hoidon tueksi laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja käynnistetään tarvittavat hoitoa tukevat palvelut (terveystarkastus, psykiatrin arvio, psykoterapia, neurologinen kuntoutus tai muu kuntoutus).

JÄLKIHUOLTO

Jälkihuollolla tarkoitetaan palveluita, jotka on suunnattu yli 18-vuotiaille nuorille. Tällä hetkellä palveluita on mahdollista saada 21-ikävuoteen saakka. 1.1.2020 voimaan astuu uusi jälkihuoltoa koskeva laki, jonka perusteella palveluita on mahdollista saada 25-ikävuoteen saakka.

Asiakkaan jälkihuoltoon suunnattu tuki voidaan mahdollistaa seuraavien palveluiden avulla:

  1. nuori asuu ympärivuorokautisesti ryhmäkodissa
  2. nuori viettää osan ajasta ryhmäkodissa (asteittainen itsenäistyminen)
  3. ohjaajan toimesta toteutetut tukikäynnit nuoren omaan asuntoon itsenäistymisen tueksi (tuettu itsenäistyminen)