Laadukasta lastensuojelua ja sijaishuoltoa Mäntsälässä vuodesta 2001

Erityisyksikkötasoista sijaishuoltoa

Mäntsälässä sijaitsevat Riihenmäen ryhmäkoti & Ryhmäkoti Metsäpolku ovat 7-paikkaisia 6-18-vuotiaille avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaan otetuille lapsille ja nuorille suunnattuja sijaishuollon erityispalveluita tarjoavia yksiköitä. Kiintymyssuhde- ja traumatyöskentelyyn sekä laajaan psykiatriseen osaamiseen pohjautuva hoito on suunnattu varhaislapsuudessaan traumatisoituneille lapsille, jotka tarvitsevat erityistä osaamista kasvunsa ja kehityksensä tueksi heitä hoitavilta ihmisiltä.

Erityisyksiköiden vahva henkilöstörakenne (1,3/asiakas), laaja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemus ja monipuolinen ympärivuotinen täydennyskoulutus mahdollistavat laadukkaiden sijaishuollon ja psykiatristen tukipalveluiden tuottamisen. Koko henkilökunta on koulutettu käyttämään kiintymyssuhde- ja traumatyöskentelyyn suunnattuja terapeuttisia hoitomenetelmiä osana lastensuojelun hoitotyötä.

PAIKKATIEDUSTELUT:

Kimmo Karhula

Johtaja

Puh 050 37 67 937

kimmo.karhula@rrk.fi